Glimmingehus

På uppdrag av Riksantikvarieämbetet skapade Coco form studio, tillsammans med scenografen Magnus Ahlström, den nya permanenta utställningen "Borgfolk. Glimmingehus är Nordens äldsta bevarade medeltida borg, och utställningen berättar om borgens historia genom nedslag i olika människors och epokers liv.