MQ

Till MQ´s monter på Guldknappen-galan skapades en walk-in-closet där nyheter och varumärken visades upp för besökarna. En TV-studio för intervjuer byggdes upp under kvällen.