Spotify Julfest

Grafiskt och lekfullt, rött och grönt var tonaliteten under Spotify´s julfest. Coco form har tagit fram konceptet
och formgivit entré, lounge, barområde, bordsdekor och eventdekor.